PROJEKTY I BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH – TOMASZÓW MAZOWIECKI

pracownik w kaskuZajmujemy się wykonawstwem projektów i budową sieci elektroenergetycznych, a nasze realizacje mogą Państwo zobaczyć w Tomaszowie Mazowieckim, Łodzi, Żyrardowie i wielu innych miejscach. Działamy w sektorze energetycznym w Polsce od prawie dziesięciu lat. Zatrudniamy doświadczonych elektroinstalatorów, którzy podejmują się realizacji projektów z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych. Zlecenie wykonywane jest na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawnych, a każdy szczegół dotyczący rozplanowania podsystemu przesyłowo-rozdzielczego omawiamy na bieżąco z Klientem. Dzięki temu mogą być Państwo pewni efektu w zupełności zgodnego z oczekiwaniami.

Nasza oferta jest kompleksowa, dlatego w ramach realizacji projektów i budowy sieci elektroenergetycznych wykonujemy także przyłącza kablowe 0,4 kV i 15 kV. Zdobyta wiedza pozwala nam sprawnie i bezpiecznie przeprowadzać prace eksploatacyjne infrastruktury sieciowej. Gwarantujemy terminową realizację zleceń oraz zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy. Ponadto stale podnosimy nasze kwalifikacje i wdrażamy systemy, które nie tylko usprawniają wykonanie usługi, ale także zapewniają ochronę środowiska naturalnego.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV I 0,4 KV

Wykonujemy prace związane z budową sieci elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV. Linie niskiego napięcia 0,4 kV przesyłają i rozdzielają moc od stacji rozdzielczych do gospodarstw domowych bądź mniejszych zakładów usługowo-przemysłowych, których zapotrzebowanie utrzymuje się na poziomie do 70 kW. Podczas realizowanych zadań ściśle przestrzegamy standardów BHP, dbając o to, by wyeliminować zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz chronić pracowników.

Projekty i budowę sieci elektroenergetycznych 15 kV wykonujemy dla średnich zakładów przemysłowych o zapotrzebowaniu na moc od około 2 MW do 15 MW. Czynniki decydujące o wyborze sieci SN to między innymi napięcie sieci zasilającej, a także liczba oraz rozlokowanie odbiorników wysokiego napięcia na danym terenie.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu ustalenia warunków współpracy. Wspólnie dobierzemy najlepszą opcję zasilania dla Państwa projektu.