Kierowanie budowami w zakresie elektryki

elektryk na drabinieSpecjalizujemy się w kierowaniu inwestycjami budowlanymi w zakresie elektryki. Nasi specjaliści mają stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Długoletnie doświadczenie w nadzorze prac modernizacyjnych, przebudowy lub budowy zakładów przemysłowych i obiektów mieszkalnych umożliwiają nam sprawne zarządzanie procesem inwestycyjnym.