BUDOWA PRZYŁĄCZY KABLOWYCH – ŁÓDŹ

pomiary napięcia prąduDo naszych usług zalicza się budowa przyłączy kablowych w Łodzi i innych miastach województwa łódzkiego. Nasi pracownicy są przeszkoleni pod względem BHP, a wszelkie powierzone im zadania wykonują zgodnie z Instrukcją Bezpiecznej Organizacji Pracy w Energetyce. Przyłącze kablowe służy do połączenia obiektu z siecią elektroenergetyczną przy wykorzystaniu przewodu ułożonego w ziemi.

Przyłącze energetyczne kablowe obejmuje cały proces podpięcia instalacji elektrycznej, łączącej sieć energetyczną z nieruchomością. W skład elementów systemu wchodzą:

 • przyłącze elektryczne,
 • złącze,
 • licznik energii elektrycznej,
 • tablica rozdzielcza.

Tego typu przyłącza kablowe stosuje się zwykle na terenach zurbanizowanych ze względów bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że przewód w ziemi jest naturalnie uziemiony, dzięki czemu doskonale tłumi wszelkie przepięcia, które mogą powstać na przykład w sytuacji wyładowań atmosferycznych. Specjalizujemy się w profesjonalnym wykonawstwie tych instalacji, a oprócz tego mogą Państwo również znaleźć w ofercie projekty stacji transformatorowych wnętrzowych.

PROJEKTY PRZYŁĄCZY KABLOWYCH – ŻYRARDÓW

Zanim przystąpimy do wykonywania prac montażowych, wykonujemy projekty przyłączy kablowych, a nasze realizacje mogą Państwo zobaczyć w Żyrardowie, Piotrkowie Trybunalskim czy Łodzi.

W ramach projektowania i budowy przyłączy kablowych realizujemy następujące czynności:

 • wykonanie wykopu,
 • ułożenie kabla w wykopie,
 • rozmieszczenie rur osłonowych i wciągnięcie kabla,
 • osadzenie złącza pomiarowo-sterowniczego,
 • przyłączenie kabla do złącza,
 • montaż na słupie linii napowietrznej,
 • umieszczenie opasek informacyjnych na kablu,
 • zasypanie rowu piaskiem i gruntem,
 • zamaskowanie rowu folią kablową,
 • zasypanie rowu resztą ziemi,
 • podłączenie przyłącza do sieci energetycznej i oświetleniowej.

Zajmujemy się projektowaniem przyłączy kablowych jednofazowych stosowanych na przykład w małych domkach rekreacyjnych. Ponadto wykonujemy także projekty przyłączy kablowych trójfazowych. Jest to zdecydowanie częściej wykorzystywana opcja ze względu na to, że wszelkiego rodzaju sprzęty elektryczne wymagają takiego zasilania.

Projektowane przyłącza kablowe są zwykle układane od najbliższego słupa napowietrznej linii do granicy obsługiwanej posesji. Wykonując zlecenie, zajmujemy się ulokowaniem skrzynki ze złączem i zamontowaniem licznika energii. Zanim oddamy do użytku przyłącze elektroenergetyczne kablowe, dokonujemy odpowiednich pomiarów. Dopiero po stwierdzeniu prawidłowych wartości i pewności wyeliminowania przepięć mogą Państwo korzystać z instalacji.

Tworzymy zespół profesjonalistów, którzy realizują usługi w sposób kompleksowy. Chcemy, aby nasi Klienci mieli pewność, że wszystkie prace elektroinstalatorskie zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi zasadami, m.in. SEP oraz BHP.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PROJEKTACH I BUDOWIE PRZYŁĄCZY KABLOWYCH 0,4 KV I 15KV

Wykonując wszelkiego rodzaju prace elektroinstalacyjne, w tym także przyłącza kablowe 0,4 kV i 15 kV dbamy o przestrzeganie obowiązujących norm i zasad bezpieczeństwa. Do istotnych czynności wykonywanych w ramach kontroli spełnienia tych wytycznych należą:

 • sprawdzenie i dopilnowanie prawidłowej rezystancji uziemienia,
 • uszczelnienie rur osłonowych w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wody,
 • uziemienie żył powrotnych na obu końcach,
 • wykonanie wszystkich obowiązujących badań odbiorczych,
 • zadbanie o ochronę przeciwporażeniową zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009.

Rodzaj kabli, izolacji, a także głębokości osadzenia określa ściśle norma N-SEP-E-004, a my realizując dla Państwa prace, skrupulatnie jej przestrzegamy. Ponadto wykorzystywane przez nas przewody są odpowiednio izolowane i wyposażone w powłokę ochronną, zapobiegającą uszkodzeniom mechanicznym.

Z naszych usług korzystają między innymi Klienci z Żyrardowa, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego czy Rawy Mazowieckiej. Zapraszamy Państwa serdecznie do dołączenia do ich grona.