BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO – ŁÓdŹ

linie wysokiego napięciaZajmujemy się budową i modernizacją oświetlenia ulicznego w Łodzi i wielu innych miastach. Oferujemy wykonawstwo robót budowlanych związanych także z konserwacją infrastruktury oświetleniowej dróg publicznych. Realizujemy zlecenia z zakresu wymiany nieefektownych i wysokokosztowych opraw wysokoprężnych na energooszczędne oprawy ledowe. Zawsze mamy na uwadze, że prawidłowe oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo. W związku z tym stawiamy na wysokiej jakości komponenty i skrupulatnie wykonujemy powierzone nam zadania z dbałością o najdrobniejsze detale.

Nasze usługi obejmują usuwanie wszelkich awarii oświetlenia ulicznego, w tym wymianę opraw, słupów i innego osprzętu. Do wykonywanych prac wykorzystujemy nowoczesne maszyny, a przy tego typu zadaniach najczęściej korzystamy z podnośnika koszowego. Kompleksowe usługi budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego kierujemy zarówno do inwestorów prywatnych czy firm, jak i instytucji państwowych oraz samorządowych. Zlecenia realizujemy w wielu miejscach, na przykład Łodzi, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej bądź Żyrardowie.

POSZCZEGÓLNE ETAPY MONTAŻU OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Podstawowym warunkiem prawidłowej konstrukcji oświetlenia dróg publicznych i jej bezpiecznego funkcjonowania jest wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi standardami oraz normami. Pierwszy etap obejmuje dopasowanie właściwych materiałów i realizację niezbędnych prac ziemnych. Wykopy pod kable mają odpowiednią obudowę i zabezpieczenie przed osypaniem – odpowiadają wymaganiom normy BN-83/8836-02.

Niezwykle istotne jest także ułożenie kabli przy budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego, a oprócz tego należy zadbać o odpowiedni osprzęt spełniający wymogi PN-90/E06401/01 do 03. Wykonując te zadania, dbamy o to, by wszelkie połączenia kablowe nie były narażone na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych, na przykład deszczu czy piorunów. Przewody montujemy zgodnie z normą Stowarzyszenia Elektryków Polskich N SEP-E-004 dotyczącą instalacji elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych.

Dostarczamy Państwu kompletną dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego. Wykonujemy roboty budowlane obejmujące unowocześnienie oświetlenia we wszystkich punktach poboru. Korzystając z naszych usług, mają Państwo pewność, że wszelkie prace zostaną wykonane z należytą starannością i z wykorzystaniem najlepszych materiałów. Udzielamy gwarancji na zrealizowaną infrastrukturę – można nam zaufać.